e-Logo Portal | Netup Yazılım

e-Logo Portal

Elektronik belge çözümünde, Logo ürünleri emrinizde...

e-Logo PortalGelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Portal ürünleri, ilgili belgelerin dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

e-Fatura nedir?

e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamadır.

e-Arşiv nedir?

e-Arşiv fatura programı, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi gereken faturaların; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan uygulamadır. Muhatabınızın e-Fatura kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak e-fatura göndermek ve ikinci nüshaları dijital ortamda güvenle saklamak için Logo e-Arşiv fatura programına geçiş yapmanız, iş süreçlerinizi daha etkin hale getirecek ve kağıt kullanımını azaltarak çevresel etkinliğinizi artıracaktır. Logo e-Arşiv, fatura işlemlerinizi tamamen dijitalleştirmenizi sağlayarak, belgelerinizi güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklamanızı ve gerektiğinde kolayca erişim sağlamanızı mümkün kılar.

e-Defter nedir?

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak, Vergi Usul Kanunu'na ve/veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerdeki tüm bilgilerin yer aldığı elektronik kayıtlar bütünüdür. Standartlara uygun şekilde ve düzenli olarak tutmak zorunda olduğunuz ticarî defterlerinizi Logo’nun e-Defter çözümüyle dijital ortamda kolayca oluşturun ve Gelir İdaresi Başkanlığına kolayca ibraz edin.

e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye, kâğıda basılı olarak kullanılan sevk irsaliyesinin elektronik versiyonudur. Bir işletme başka bir işletmeye, tesise veya şahsa göndereceği ticari bir ürünü sevk ederken, beraberinde muhakkak bir sevk irsaliyesi de bulundurmalıdır. Bu irsaliyede mühür, ilgili ürünün adı ve miktarı, göndericinin ticari sicil bilgileri, alıcının iletişim bilgileri gibi detaylar belirtilmeli; talep edildiğinde bu belge yetkililere ibraz edilmelidir. Her bir gönderimde bulunması gereken sevk irsaliyeleri, e-İrsaliye ile dijital ortama taşınır. Elektronik sertifikayla imzalanan e-İrsaliye, hukuken kâğıda basılı sevk irsaliyesiyle aynı özelliktedir.

e-Müstahsil Makbuzu

Logo e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması ve raporlanmasının yanı sıra hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını sağlıyor.

e-Mutabakat

Firmaların mutabakat süreçlerini kolayca yönetebilmeleri için geliştirilen e-Mutabakat uygulaması BA, BS, Cari Ekstre ve Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlıyor.

eLogo e-Tahsilat

eLogo e-Tahsilat ödemelerin zamanında alınmasını sağlayarak tahsilat süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır, nakit akışını iyileştirir. eLogo e-Tahsilat, pratik altyapısı sayesinde alternatif bir ödeme yöntemi sunarak, müşterilerden ve bayilerden ödemelerin zamanında alınmasını sağlar. Kolay kullanımı sayesinde tahsilat süreçlerini kolaylaştırır ve yüksek tahsilat imkanı sunar.


Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.